DESIGN PROJECT

Crazy projects

Ngoài việc bán các gói kỹ thuật số, chúng tôi cũng sản xuất các thiết kế mà chúng tôi có sẵn. LNT MADTECH luôn sẵn sàng đón nhận những ý tưởng mới, thiết kế theo yêu cầu của riêng bạn và bảo vệ bản quyền của chính bạn!

Bạn muốn:

  •  Bạn đang lang thang quanh các gian hàng của chúng tôi trong một thời gian dài mà vẫn không thể tìm thấy thiết kế bạn muốn?
  • Bạn có muốn có một thiết kế rất khác biệt?
  • Bạn có một ý tưởng và bạn cần một người hiểu các kỹ thuật và giúp bạn thiết kế nó thực tế?
  •  Tìm thấy một ý tưởng tuyệt vời và chắc chắn nó phù hợp với thị trường của bạn?
  • Bạn có muốn sở hữu bản quyền của một thiết kế mới, một thiết kế mà chỉ bạn có và chỉ bạn mới có thể sử dụng?
  • Khách hàng của bạn có muốn một thiết kế hoàn toàn mới không?
  • ,,,,,

Đừng lo lắng:

  • Hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ và chia sẻ ý tưởng của bạn.
  • Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi sẽ giúp bạn hiện thực hóa ý tưởng của mình.

Send us your design request: